FSC EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Whatsapp Hattımız
Ön Başvuru Formu
özel eğitim kursu
SİTE VE APARTMAN YÖNETİCİLİĞİ

Eğitim Programı Adı: Site ve Apartman Yöneticiliği
Eğitim Programı Süresi: 72 Saat 3 Ay
Sertifika Onayı: Milli Eğitim Bakanlığı
Sertifika Geçerliliği: Tüm Kamu ve Özel Kurumlarda Geçerli
Bu Eğitime Kimler Katılmalı: Bu Alanda Çalışan, Çalışmak İsteyen Herkes Programa Katılabilir


APARTMAN VE SİTE YÖNETİCİLİĞİ NEDİR?

634 sayılı ve 23.06.1965 tarihli Kat Mülkiyeti Kanununun 5. Bölüm (Anagayrimenkulün Yönetimi) Madde 35,36,37,38,39,40 da görevleri, sorumlulukları açıkça ifade edilen, yönetim iş ve işlemlerini tapuda kayıtlı ‘’Anagayrimenkul Yönetim Planı’’ çerçevesinde yöneten kat maliklerinin vekiline Apartman ve Site yöneticisi denir. Bu yönetmelikte belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesine Apartman ve Site yöneticiliği denir.
SİTE VE APARTMAN YÖNETİCİSİNİN GÖREVLERİ
 • Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi
 • Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması
 • Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi
 • Anagayrimenkulün temizlik, bakım işleri ve asansör ve kalorifer vb işler için avans toplanması
 • Yetişkin eğitimine yönelik öğrenme öğretme yöntemleri
 • Yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısı ile doğan borçların ödenmesi
 • Anagayrimenkulü ilgilendiren bir hakkın kaybına meydan vermeyecek gerekli tedbirlerin alınması
 • Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin alınması
 • Banka hesabı açtırılması , Borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması
 • Kat malikleri kurulunun toplantıya çağrılması
 • Asansörlerin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlanması Defter tutulması ve belgelerin saklanmasıSİTE APARTMAN YÖNETİCİLİĞİ EĞİTİMİ KONU BAŞLIKLARI
 • KAT MÜLKİYETİ KANUNU
 • APARTMAN YÖNETİMİ VE YÖNETİM PLANI
 • ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUATI
 • İMAR PLANI VE YASAL DÜZENLEMELER
 • TEMEL HUKUK KAVRAMLARI
 • İLETİŞİM KAVRAMLARI
 • KENDİNİ TANIMA
 • DİNLEME
 • İKNA ETMESİTE VE APARTMAN YÖNETİCİLİĞİ EĞİTİMİNİN AMACI

Site ve apartman yöneticilerinin , başta temel hukuk kavramlarına ve site apartman yönetimi ile ilgili mevzuata hakim olmalarını sağlamak bu eğitimin temel amaçlarındandır. Kişilerin bu doğrultuda kendilerini doğru ifade edebilmeleri, etkili iletişim ile ikna kabiliyetlerini güçlendirmeleri, etkin dinleyici olmaları ve resmi yazışmaları yürütebilecek nitelikte olmaları bu eğitimin hedefleri arasındadır.
İSTİHDAM ALANLARI
 • Sitelerde ve apartmanlarda yöneticilik yapabilir.
 • Site ve apartman yönetimi üzerine şirket kurabilir.
 • Site yönetim kurullarında görev alabilir.
 • Emlak Danışmanlığı şirketlerinde site yöneticiliği yapabilir.
 • Site ve apartman yönetimi danışmanlığı yapabilir.
 • İş hanı, iş merkezi ve AVM lerde yönetici olarak görev alabilir.EĞİTİM SÜRESİ VE SERTİFİKA

Online doğrulama sistemi Milli Eğitim Bakanlığı’nın sertifika doğrulamada kullandığı sistemdir. Sertifikanızın üzerindeki doğrulama kodunu https://e-ozel.meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulayarak sertifikanızı doğrulayabilirsiniz. Tüm iş ve işlemlerimiz T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na ilgili yönetmelik ve yönergelerine uygun şekildedir.
Not: Program İçeriği, Eğitim Süreci Hakkında Bilgi Almak, Kayıt İşlemlerinizi Gerçekleştirmek İçin Lütfen Eğitim Danışmanlarımızla İletişime Geçiniz.


Biz Sizi Arayalım