MESLEKİ YETERLİLİK

 Eğitimler / Mesleki Yeterlilik

EMLAK YETKİ BELGESİ

Tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı ve kiralanması ile tapu işlemlerine aracılık eden, taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti veren gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların mesleki faaliyetlerini düzenlemek amacıyla hazırlanan Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği 05.06.2018 tarihli 30442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre 05.06.2018 tarihinden itibaren ilgili yönetmeliğin 6. Maddesinin (d) bendi uyarınca Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması, ayrıca yine ilgili yönetmeliğin 10. Maddesinn 1. Fıkrası uyarınca İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinden birine sahip olmaları zorunlu hale getirilmiştir.


MYK EMLAK BELGE TÜRLERİ

Emlak Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik belgesi, Sorumlu Emlak Danışmanlığı Seviye 5 ve Emlak Danışmanlığı Seviye 4 şeklinde iki farklı belge olarak düzenlenmektedir. Ofis sahipleri veya kendi iş yerini açmak isteyen\açan adayların Sorumlu Emlak Danışmanlığı Seviye 5 belgesi alma zorunluluğu vardır. Ofis çalışanlarının veya Sorumlu Emlak Danışmanlığı Seviye 5 belgesi alma şartlarını yerine getiremeyenlerin Emlak Danışmanlığı Seviye 4 belgesi alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Ancak Emlakçıların Mesleki Yeterlilik Belgesi olmadan çalışamayacağı gibi Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları da tek başına yeterli değildir. En az 100 saatlik eğitim aldığını gösteren Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı veya Üniversite Onaylı Emlak Danışmanlığı sertifikası almaları da gerekmektedir.


YÖNERGE

5 Haziran 2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK ile birlikte, kişilerin emlakçılık belgesi - emlakçılık yetki belgesi (Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi) alabilmesi için, Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) veya Emlak Danışmanı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları zorunlu hale gelmiştir.

TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK' te Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) veya Emlak Danışmanı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili yer alan maddeler şunlardır:


Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar

MADDE 6 – (1) İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için; (a, b, c, ç maddelerinin yanı sıra kişilerin) d) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması, gerekir.

(2) Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esasları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir. Mesleki eğitim; Bakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı veya Bakanlıkça uygun görülen kamu kurumları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından verilir.


Mesleki yeterlilik belgesi

MADDE 10 – (1) İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olması gerekir.

(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen kişiler ile işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.

(3) Bakanlık, yetki belgesine sahip işletmelerce çalıştırılması gereken mesleki yeterlilik belgesine sahip asgari personel sayısını belirlemeye yetkilidir.

(4) Mesleki yeterlilik belgesine ilişkin diğer hususlarda 5544 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatındaki hükümler uygulanır.


Bilgi Sistemi ve ilan

MADDE 11 – (1) Taşınmaz ticaretinin takip ve kontrolü amacıyla Bakanlık tarafından Bilgi Sistemi oluşturulur.

(2) Yetki belgesi verilen, askıya alınan, askıdan indirilen ve iptal edilen işletmeler il müdürlüklerince, mesleki yeterlilik belgesi onaylanan ve iptal edilen kişiler Mesleki Yeterlilik Kurumunca eş zamanlı olarak, Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgiler ise ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarca Bakanlığın belirlediği süre içinde Bilgi Sistemine aktarılır.


Geçiş hükümleri

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla taşınmaz ticaretiyle iştigal eden, gelir veya kurumlar vergisi kaydı ile meslek odası kaydı bulunan ve halk eğitim merkezleri ya da Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen meslek odalarınca verilen eğitim sonucunda taşınmaz ticareti ile ilgili sertifika almış olan tacirler ile esnaf ve sanatkârlarda 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.


BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Belge geçerlilik süresi 5 yıldır.


SINAV BİLGİLERİ

Emlak Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Belgesi kapsamında test ve uygulama olmak üzere 2 aşamalı sınav yapılmaktadır. Test sınavında temel iş güvenliği soruları ile birlikte pazarlama yöntemleri hakkında temel sorular sorulmaktadır. Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili birim başarı belgesi verilir.

Sınavlarda herkesin 2 sınav hakkı vardır. Sınavda başarılı olan adaylardan 200 TL belge ücreti ayrıca tahsil edilmektedir. Sınavda başarılı olanlara Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı verilmektedir. Belgeler Avrupa Birliği ülkelerinde geçerlidir.


MESLEKİ YETERLİLİK: KURSLAR HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN EĞİTİM DANIŞMANLARIMIZLA İLETİŞİME GEÇİN.

03124316148 – 05414316148
info@fscegitim.com

BİZ SİZİ ARAYALIM

FSC Eğitim Danışmanlık