Tıbbi Sekreterlik (Hasta Kayıt Kabul) Eğitimi

 Eğitimler / Üniversite Onaylı / Tıbbi Sekreterlik (Hasta Kayıt Kabul) Eğitimi

Tıbbi Sekreterlik (Hasta Kayıt Kabul) Eğitimi

Tıbbi Sekreterlik Nedir?

Sağlık kuruluşlarında Tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında yapılan araştırma bulgularının derlenmesi, düzenlenmesi ve ilgili birimlere yönlendirilmesi ile mevcut bilgiler doğrultusunda rapor hazırlama ve yetkililere iletme pozisyonunda çalışan kişidir.

Tıbbi sekreterler istihdam edildikleri sağlık kuruluşunun özelliklerini ve amaçlarını yakından bilir ve tıbbi konularda bütün haberleşme ve yazışma işlemlerinin yürütülmesinde görev alırlar.

Eğitimin Amacı

Tıbbi doküman çeşitleri, kullanım alanları ve belgelerin yasal düzenlemeleri hakkında bilgilendirmek, ilgili birimlerin ve hastanelerin arşivlerini doğru biçimde düzenlemek tıbbi sekreterlik eğitiminin temel hedeflerinden biridir. Bununla beraber tıbbi sekreterlerin güçlü sekreterlik becerileri edinmeleri, tıbbi terminoloji ve tıbbi dokümantasyon bilgileri elde etmeleri de eğitimin amaçlarından biridir.

Tıbbi Sekreterlik (Hasta Kayıt Kabul) Eğitimine Katılım Şartları

Okuma yazma bilmek ve mesleği yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak kursa katılmak için yeterlidir.

Eğitim Süresi

Tıbbi sekreterlik (Hasta Kayıt Kabul) sertifikası 560 saatlik bir belge olmakla beraber eğitim süresi yaklaşık 2,5\3 aydır.

Tıbbi Sekreterlik (Hasta Kayıt Kabul) Eğitimi İçeriği

 • Bilgisayarda Doküman Hazırlamak
 • Etkili İletişim Kurmak
 • Randevu Kabulü
 • Hasta Hizmetlerini Yürütmek
 • Tıbbi Arşivleme Yapmak
 • Kurum İçi ve kurumlar arası Yazışmalar
 • Raporlar ve tutanaklar
 • Genel Olarak Sekreterlik Hizmetleri
 • Sekreterlikte İletişim ve Telefon Konuşmalarında Dikkat Edilecek Hususlar
 • Hasta Dosyaları Arşivi Komitesi
 • Tıbbi Dokümanların ve Hasta Dosyalarının Hukuki Durumu
 • Arşivleme Araçları
 • Hasta Dosyalarının Düzenlemesi ve Kapsamı
 • Hasta İndeks Kartlarının Düzenlenmesi
 • Hastalık ve Ameliyat İndeksleri

İstihdam Alanları

 • Devlet hastaneleri
 • Üniversite ve Araştırma hastaneleri
 • Özel hastaneler
 • Muayenehaneler
 • Sağlık ocakları
 • Tıbbi laboratuarlar
 • Poliklinikler
 • Tıp merkezleri

Tüm özel ve devlet sağlık kuruluşlarında sözleşmeli yada kadrolu olarak çalışabilirsiniz.

Not: Program İçeriği, Eğitim Süreci Hakkında Bilgi Almak, Kayıt İşlemlerinizi Gerçekleştirmek İçin Lütfen Eğitim Danışmanlarımızla İletişime Geçiniz.

BİZ SİZİ ARAYALIM

FSC Eğitim Danışmanlık